07 Beheersverslag en Verslag van de bedrijfsrevisor

De Raad van Bestuur van Integrale bespreekt het afgelopen boekjaar. De bedrijfsrevisor brengt verslag uit over de jaarrekeningen op 31 december 2017.

New Tide