05 Vooruitzichten

Vlot door de bochten

Wat mogen we in de toekomst verwachten? Risicobeheer blijft voor Integrale een prioriteit, maar er zal meer aandacht gaan naar de uitbouw van nieuwe activiteiten. De laatste IPE Award-erkenning en het nieuwe partnerschap met Afer Europe zullen dit ondersteunen. De nieuwe website zal dit ook weerspiegelen.

Verruiming van het tak 23-aanbod

Na Integrale Perspective – Immo staan nog 3 andere tak 23-producten in de steigers: Integrale Perspective -Test-Aankoop, een product dat gebaseerd is op EMTN’s en de uitbreiding van het aanbod in groepsverzekeringen.

Er werd een samenwerking opgezet met de vzw AFER Europe, die zowat 28.000 aangeslotenen telt.  De eerste resultaten van deze samenwerking in het kader van Perspective – Immo zijn alvast veelbelovend.

Nieuwe wetgeving

De invoering van het nieuwe en herziene KB69 staat op het programma. Hierbij wordt rekening gehouden met de effecten van Solvency II op de werking van de activiteiten van Integrale. Daarnaast treden de GDPR-richtlijn en AssurMIFID 2 in voege. Naar verluidt, zal de Belgische regering in 2018 eveneens de fiscale aftrekbaarheid van de 80 %-regel herzien. Integrale zal eveneens haar klanten begeleiden bij de harmonisering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. Tot slot zal Integrale zich voorbereiden op de herziening van de huidige IFRS 9 en IFRS 17-boekhoudnormen.

De communicatie van Integrale blijft evolueren met onder meer een nieuwe website die meer interactiviteit en een groter lees- en surfgemak biedt.

Uitbreiding van het vastgoedpark

Dat Integrale goed is in vastgoed hoeft geen betoog meer. Hoewel haar beleggingen momenteel voornamelijk in België gelegen zijn, blijft Integrale in het buitenland speuren naar opportuniteiten die aan haar selectiecriteria voldoen, met name in Luxemburg.

In 2017 heeft Integrale de IPE Award in de categorie Real Estate voor de regio België-Frankrijk gewonnen. De jury waardeerde de strategische aanpak, de prestatie en het risicobeheer van de vastgoedportefeuille.