03 Markante feiten 2016

Hoogte winnen

"Hoogte winnen" kenmerkte 2017 nog het meest. Zowel in prestaties, investeringen, strategische keuzes als vaardigheden werd alles in het werk gesteld om resultaten te bereiken die overeenstemmen met de verwachtingen van onze klanten en aangeslotenen.

Prestaties verzekerd!

 

Integrale  groeit nog steeds.

In 2017 kwamen er op tal van afdelingen in totaal vijftien medewerkers bij: commercieel, beheer, juridisch, compliance, risicobeheer, boekhouding en human resources. Integrale blijft gehecht aan haar familiale sfeer, waarin verschillende generaties zij-aan-zij kennis verbinden met dynamisme en stabiliteit met vernieuwing.
27 % van de medewerkers werkt al meer dan 20 jaar bij Integrale en 33,3 % is jonger dan 30.

Evolutie van de portefeuille

  • Behoud van het niveau van de staatsobligaties met een aangepaste geografische spreiding.
  • Forse vermindering van de EMTN’s die voornamelijk bestaan uit een obligatie.
  • Geleidelijke afstoting van de beleggingen in aandelen in combinatie met de aankoop van gediversifieerde externe fondsen.
  • Uitbreiding, optimalisering en spreiding van de vastgoedportefeuille.

 

Op 31 december 2017 telde Integrale meer dan 70 vastgoedprojecten (huurgebouwen en gebouwen onder leasingcontracten) en 40 sites met zonnepanelen voor een productie gelijk aan 27.342 kWh.
Integrale investeert in vastgoed met sociaal doeleinde met haar deelneming in Inclusio, een vastgoedvennootschap die kansarme bevolkingsgroepen kwaliteitsvolle woonruimte aanbiedt voor een betaalbare prijs en op lange termijn. Daarnaast investeert Integrale eveneens in rusthuizen en serviceresidenties met Orpea, Triamant en Vulpia.

Perspective – Immo: nieuw en vernieuwend

Het eerste tak 23-product voor particulieren werd in 2017 boven de doopvont gehouden. Het kreeg de naam “Perspective” om duidelijk te maken dat het mooie perspectieven biedt. De eerste variant van deze productlijn kreeg natuurlijk op een innovatieve manier vorm in de vastgoedsector. Perspective – Immo combineert namelijk niet-beursgenoteerde deelnemingen en leningen die het de particulier mogelijk maken om in vastgoed te investeren zoals Integrale (institutionele belegger), zonder de wisselvalligheden van de financiële markten te moeten ondergaan en zonder de lasten verbonden aan vastgoedbeheer. In de eerste zes maanden van zijn bestaan noteerde Perspective – Immo voor 7 miljoen aan premies en het fonds mikt op 15 tot 20 miljoen per jaar voor de komende jaren.

Risico-analyse en strategie

Het laatste ORSA-rapport benoemt de drie belangrijkste risico’s van de elf grote ondernemingsrisico’s: een spreadverhoging, een rentevoetdaling en onvoldoende eigen Solvency II-middelen. Om een strategie uit te stippelen die met deze risico’s rekening houdt, werden een aantal financiële en strategische stress tests uitgevoerd om de situatie van Integrale te beoordelen volgens verschillende ongunstige scenario’s. Een van de conclusies uit deze tests was de nood aan meer eigen vermogen. Daarom heeft de Raad van Bestuur in december 2017 beslist om het kapitaal te verhogen om een solvabiliteitsratio te bereiken van om en bij de 150 %.

Volledig compliant

Integrale zit op schema voor de uitvoering van de volgende bepalingen (Europese en Belgische):