06 Deugdelijk bestuur

Toezicht houden op de maneuvers

Integrale evolueert in een wereld waar prudentiële regels belangrijk zijn en onder het toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) en de Financial Services and Markets Authority (FSMA). Om in deze omgeving activiteiten te ontplooien, zijn de opdracht, de verantwoordelijkheden en de werking van de bestuursorganen in een helder bestuursmemorandum vastgelegd.

Drie verdedigingslinies

Zoom

Meer over het deugdelijk bestuur van Integrale is te vinden in hoofdstuk B van het SFCR -verslag, Solvency and Financial Conditions Report, het inhoudelijke Solvency II-verslag dat voor het grote publiek de solvabiliteit en de financiële situatie belicht. Dit verslag is beschikbaar op eenvoudig verzoek op het  e- mailadres : info@integrale.be.