04 Kerncijfers

Evolutie van het incasso per aard van product in € miljoen

Zoom

Evolutie van het incasso per aard van product in € miljoen

Evolutie van het jaarlijks incasso

Zoom

Evolutie van het jaarlijks incasso

Evolutie van de technische voorzieningen in € miljard

Zoom

Evolutie van de technische voorzieningen in € miljard

Evolutie van het gemiddeld nettorendement voor de aangeslotenen

Zoom

Evolutie van het gemiddeld nettorendement voor de aangeslotenen

Vergelijking tussen het nettorendement van Integrale, de inflatie en het gemiddeld nettorendement van staatsobligaties in euro voor een looptijd van 10 jaar ( %)

Zoom

Vergelijking tussen het nettorendement van Integrale, de inflatie en het gemiddeld nettorendement van staatsobligaties in euro voor een looptijd van 10 jaar ( %)

Evolutie van de algemene onkostenratio tegenover de activa

Zoom

Evolutie van de algemene onkostenratio tegenover de activa

Actief (x 1.000 €) 2017 2016
B. Onroerend actief (staat n°1) 1 173 840
C. Beleggingen 3 519 552 3 332 443
D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds* 19 955 11 503
E. Vorderingen 36 958 36 237
F. Overige activabestanddelen 76 194 109 404
G. Overlopende rekeningen 37 838 42 598
TOTAAL 3 691 671 3 533 025
     
     
Passief (x 1.000 €) 2017 2016
A. Eigen vermogen (staat n°5) 160 112 137 161
B. Achtergestelde schulden (staten n°7 en 18) 139 100 137 100
Bbis. Fonds voor toekomstige dotaties, bruto 13 122 13 555
C. Technische voorzieningen 3 263 030 3 152 164
D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds* 19 955 11 503
E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten 3 757 7 328
G. Schulden 82 403 56 661
H. Overlopende rekeningen 10 192 15 553
TOTAAL 3 691 671 3 533 025

* van de groep activiteiten «leven» en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de verzekeringsonderneming (Tak 23 of producten in rekeneenheden).