01 Bericht van het Directiecomité

 

De middelen kanaliseren

2017 stond volledig in het teken van middelen: meer bepaald de middelen die we opgebouwd hebben voor onze leden in de vorm van pensioen- en spaarreserves, maar ook de middelen waaruit wij zijn gaan putten om onze uitdagingen te overwinnen.

Resultaten waar we fier op kunnen zijn

Met een positief van € 24,7 miljoen, kent Integrale een winstdeelname toe. Hierdoor bedraagt het nettorendement ten minste 2 % voor het segment Integrale en 1,75 % voor het segment CertiFlex. Zulke prestaties komen voort uit een voortdurend vertrouwen in de activiteiten van Integrale, het niveau van het recurrent incasso dat verder blijft toenemen, een uitgebreid producten en dienstenaanbod, succesvolle beleggingsbeslissingen in de vastgoedsector, de doorgedreven kennis van ons groeiend personeelsbestand, maar ook de voortdurende beheersing van onze algemene kosten die tot de laagste van de markt behoren.

Versterking van onze middelen

Om aan de vereisten van de Nationale Bank van België te kunnen voldoen, heeft Integrale in december
2017 beslist om haar eigen vermogen te versterken met een eerste kapitaalverhoging in maart 2018. Deze kapitaalverhoging van € 165,6 miljoen werd volledig onderschreven door onze voornaamste aandeelhouder Nethys N.V. Ze werd gevolgd door een tweede van 15 miljoen in mei 2018. Deze werd onderschreven door Apicil Prévoyance. Door deze aanzienlijke inbreng van eigen vermogen is Integrale vrijgesteld van de aanleg van een bijkomende knipperlichtvoorziening en benaderen we de Solvency II-ratio de 150 %.