Welkom op de mini-site van het jaarverslag 2017

Lees hoofdstuk per hoofdstuk, de essentie van onze actualiteit tot het einde van 2017. Download bepaalde pagina's of onze hele jaarverslag voor een meer gedetailleerde informatie.

  • Jaarresultaat: € 24,7 miljoen
  • Winstverdeling die een nettorendement van 2 % toelaat voor het segment Integrale en 1,75 % voor het segment CertiFlex
  • Gewogen nettorendement: 3,16 %
  • Incasso: € 189,8 miljoen
  • Meer dan 3 miljard activa onder beheer
  • Meer dan 5.600 bedrijven en 157.000 aangeslotenen
01
Bericht van het Directiecomité
02
Integrale en haar activiteiten
03
Markante feiten 2017
04
Kerncijfers
05
Vooruitzichten
06
Deugdelijk bestuur
07
Beheersverslag en Verslag van de bedrijfsrevisor
08
Financiële staten en Sociale balans
09
Bijlagen